Michał Górka HO
PRÓBA NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA
opiekun: phm Marcin Bartosiewicz

  1. W okresie trwania próby będę pełnił funkcję zastępowego zastępu starszoharcerskiego z samodzielnym programem, działającego przy drużynie.
  2. Doprowadzę do znalezienia dla zastępu pola służby poprzez współpracę z lokalną placówką wychowawczą a także z Polską Akcją Humanitarną.
  3. Będę współorganizował Hufcowe Powitanie Wiosny.
  4. Przygotuję i poprowadzę w szczepie biwak tematyczny i dwie wycieczki krajoznawcze po Mazowszu. Rozliczę każdą z nich.
  5. Razem z zastępem starszoharcerskim zdobędę odznakę chorągwianą.
  6. Zaliczę jeden z kursów specjalnościowych: łącznościowy lub ratowniczy.
  7. Ukończę kurs drużynowych starszoharcerskich na szczeblu chorągwianym.
  8. Będę pełnił funkcję instruktorską podczas HAL 2002
  9. Przygotuję dla szkoły imprezę promującą harcerstwo.
  10. Ukończę kurs wychowawcy kolonijnego.